Pedagogiek

Tijdens de pedagogische begeleiding, komen vragen van een school of ouders over de mogelijkheden van een kind aan de orde, bv. bij de keuze van een schooltype. Hierbij wordt gebruik gemaakt van testen voor schoolkeuze advies.

 

Andere mogelijke hulpvragen zijn beroepskeuzevragen van jongeren of studenten die vastlopen in hun studie en daar graag psychologische begeleiding bij willen hebben.

 

Ook worden in deze groep vragen gesteld over gerichte probleemgebieden, zoals dyslexie, schoolachterstand of opvoedkundige vragen, zoals begeleiding met eetproblematiek of slaapstoornissen en bedplassen.

 

Oudercursus

In de maanden na de bevalling krijgen ouders nieuwe vragen. In 1983 is daarom begonnen met de Oudercursus.

 

In principe nemen ouders deel die reeds de cursus Samen Bewust Bevallen hebben gevolgd, maar uitzonderingen zijn bespreekbaar.

Het is de bedoeling dat de cursus continu doorloopt, waarbij een nieuw gezin instroomt als er plaats vrijkomt. De groep bestaat daarbij steeds maximaal uit 6 echtparen met hun kind.

 

De oudercursus van Stichting Heel de Mens wordt eens per maand, behalve in december en in de zomer, dus 10 keer per jaar, gegeven in Beek.

 

Iedere bijeenkomst staat een ander onderwerp centraal. Deze onderwerpen worden door de groep gezamelijk gekozen. Daarnaast kan iedere bijeenkomst worden ingegaan op eventuele specifieke vragen.

 

Onderwerpen zijn onder meer:

    * De ontwikkeling van het kind in het eerste jaar

    * Het zieke kind

    * Voeding

    * Aromatherapie

    * Huismiddeltjes

    * Speelgoed

    * Typen kinderen

    * Opvoeding

    * Grenzen stellen

 

Opzet van de cursus:

Aantal bijeenkomsten        10

Frequentie                      maandelijks

Duur bijeenkomsten          ca. 2,5 uur.

Aantal cursisten              4 – 6 ouderparen

 

Heeft bovenstaande je interesse gewekt, meld je dan aan bij Stichting Heel de Mens.

 

 

Made with Namu6