Individueel

Individuele begeleiding vindt plaats op de meest uiteenlopende gebieden. Doorverwijzing vindt hiervoor plaats vanuit verschillende disciplines, met zeer uiteenlopende vragen.

 

Het kunnen hulpvragen zijn van lichamelijke aard, zoals: ik heb al jaren last van hoofdpijn, rugpijn, slapeloosheid en heb al van alles gedaan en wil weten hoe ik eraf kan komen; maar ook levenszin vragen zoals: wat is het doel van mijn leven, waarom moet ik steeds hetzelfde meemaken en wat kan ik ervan leren, of hoe kan ik mijn leven meer diepte geven.

 

In dit gebied werken de meeste begeleiders intens samen, waarbij de cliënt de vraag duidelijk onder woorden leert te brengen en de antwoorden door bewustwording verkregen worden. In dit gebied wordt steeds vaker ook gewerkt met testen en met verschillende stromingen in de psychologie (o.a. cognitieve therapie, gedragstherapie, Freudiaanse therapie, Rogeriaanse therapie, creatieve therapie en filosofie).

Aromatherapie

In de aromatherapie wordt gebruikt gemaakt van essentiële oliën afkomstig van alle delen van de plant. Zorgvuldig wordt een persoonlijke massageolie samengesteld uit verschillende basisoliën, maceraten en essentiële oliën, helemaal afgestemd op de klachten of aandachtsgebieden.

Om de kracht van de oliën te vergroten wordt na de massage gewerkt met onder andere warme (groene) leem pakkingen, ondersteunende geuren en muziek.

De behandeling duurt voor baby’s en kinderen ongeveer 60 minuten, voor volwassenen 90 minuten.

Voor meer algemene informatie over aromatherapie kunt u ook lezen op:

www.chi.nl

Cursus Creatieve bewustwording

De cursus creatieve bewustwording wordt gegeven aan vier tot zes cursisten. Deze cursus heeft als doel je bewust te worden van je mogelijkheden en onmogelijkheden. Door middel van creativiteit leren de deelnemers zichzelf ontdekken en ontplooien. De cursus bestaat uit negen avonden en wordt afgesloten door een evaluatie avond, drie maanden na afloop van de negende avond.

Cursus Filosofie

De cursus filosofie geeft een overzicht van de verschillende godsdiensten en de filosofische stromingen door de eeuwen heen. De cursisten leren dat er meerdere manieren van denken zijn en leren de anders denkenden begrijpen. Daardoor ontdekken zij ook hun eigen denkpatronen en komen zo tot grotere bewustwording. Ook deze cursus wordt gegeven aan kleine groepen van maximaal zes cursisten.

Cursus Dromen

De cursus dromen wordt gegeven aan kleine groepen. Doel is de cursisten te leren dat er verschillende dromen bestaan en de droom te leren gebruiken als hulpmiddel tot bewustwording. Geleerd wordt hoe je dromen kunt onthouden, duiden en gebruiken in je leven. Door het gebruik van dromen kom je tot zelfkennis en kennis van je levenssituatie.

 

Made with Namu6