Geboortebegeleiding

Bij geboortebegeleiding, komt de hulpvraag van de verloskundige, gynaecoloog of meldt het zwangere echtpaar zichzelf aan. Het kan zijn dat er bij de (aankomende) bevalling iets niet helemaal gaat zoals verwacht en dat er hulp of advies nodig is.

 

Voorbeelden: de uitgerekende datum is al ruim verstreken en de bevalling start niet, de vliezen zijn gebroken maar de weeën starten niet, het kindje ligt ongunstig voor de bevalling of de weeën hebben te weinig kracht.

 

Wanneer een echtpaar het liefste, mits het medisch verantwoord is, een zo natuurlijk mogelijke bevalling wil, waar alle onnodige spanning en pijn voorkomen worden, ligt een verwijzing naar Stichting Heel de Mens voor de hand. Het is mogelijk voor een vroedvrouw of gynaecoloog om advies te vragen om de bevalling zo natuurlijk mogelijk te kunnen laten verlopen met zo min mogelijk klinisch ingrijpen. Het is mogelijk om de weeën op gang te brengen of te versterken d.m.v. acupunctuur, aromatherapie of andere behandelmethoden. Als de ligging van het kindje beïnvloedt kan worden door acupunctuur, aromatherapie of een andere houding bij de uitdrijving, geniet dat de voorkeur boven keizersnede of ander klinisch ingrijpen. Een enkele keer komt het verzoek van echtpaar, huisarts of specialist om het bevallende echtpaar psychologisch bij te staan. Deze vraag kan op voorhand gesteld worden na eerdere traumatische ervaringen, of ten tijde van de bevalling als er zich een ernstige complicatie voordoet.

 

Cursus Babymassage

Stichting Heel de Mens biedt de mogelijkheid om de cursus Babymassage te volgen.

 

Doelgroep:

Iedere verzorger van een gezonde baby in de leeftijd van 2-9 maanden kan aan de cursus deelnemen.

 

Doel van de cursus:

Het aanleren van vaardigheden aan cursisten om met volledige aandacht het masseren van baby”s te kunnen uitvoeren.

 

De cursus heeft geen therapeutisch karakter.

 

Mogelijke effecten van de cursus kunnen zijn:

 

    * Ontdekken dat het leuk is om op deze manier met de baby om te gaan.

    * Scheppen van een unieke band tussen baby en ouder cq verzorger.

    * Leren kijken en luisteren naar de lichaamstaal van de baby.

    * Leren om handelingen langzaam uit te voeren.

    * Leren om in volledige aandacht met de baby bezig te zijn;

    * Leren om de baby vanuit innerlijke rust en volledige acceptatie te

      benaderen.

    * Ontwikkelen van de tastzin, zowel van ouder /verzorg(st)er als de

      baby.

    * Verminderen van darmkrampjes bij de baby.

    * Vergroten van het zelfvertrouwen van de ouder /verzorg(st)er.

    * Leren omgaan van baby’s die zich overstrekken.

    * Leren omgaan mat baby’s die veel huilen.

    * Leggen van sociale contacten.

 

Opzet van de cursus:

Aantal bijeenkomsten        5

Frequentie                      wekelijks, 5 weken.

Duur bijeenkomsten          ca. 2 uur.

Aantal cursisten              4 – 7 verzorgers met hun baby’s.

 

Heeft bovenstaande je interesse gewekt, meld je dan aan bij Stichting Heel de Mens.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Made with Namu6