Over de Stichting

Heel de Mens is opgericht in 1969 en werkt sinds 1990 in stichtingsverband als Stichting Heel de Mens, een stichting zonder winstoogmerk.

Heel de Mens werkt op vijf gebieden:

 

1.        Zwangerschapsbegeleiding

2.        Geboortebegeleiding

3.        Pedagogische begeleiding

4.        Individuele begeleiding

5.        Stervensbegeleiding.

 

De filosofie van Stichting Heel de Mens is een zo ruim mogelijk aanbod te leveren aan de cliënten met een hulpvraag. Die hulpvraag kan heel divers zijn.

 

De mensen die zich verbonden voelen met Stichting Heel de Mens gaan er van uit dat er meerdere wegen leiden naar het antwoord op een hulpvraag.

Geen enkele weg is de enige juiste, samenwerking en samenvoeging van meerdere behandelwijzen kunnen doeltreffender, intensiever en vaak sneller resultaten opleveren.

 

Iedere behandelaar heeft zijn eigen praktijk. De interesse in en het respect voor elkaars behandelgebied en methode maakt het mogelijk om, indien nodig, op een laagdrempelige manier een medebehandelaar te betrekken in de begeleiding van een cliënt.

 

Aan de Stichting zijn verbonden of werken onder meer samen:

•       Huisartsen, zowel allopatische, homeopathische als antroposofische              huisartsen.

•       Acupuncturisten.

•       Analytische, medische en filosofische psychologen.

•       Sociaal- en maatschappelijk werkers.

•       Aromatherapeuten.

•       Bach bloesem- en klei therapeuten.

•       Fysiotherapeuten, mensendieck en caesar therapeuten.

•       Verloskundigen.

•       Diëtisten.

 

Contact

Sytske van Leeuwen

 

Margrietstraat 33

6191 XD Beek

Tel. 0626326973

(Tel. 046-4337168)

 

Goorsteeg 86

6718 TB EDE

Tel. 0318-482082

 

GSM: 06-26326973

 

info@stichtingheeldemens.com

 

Made with Namu6