Zwangerschap

Zwanger worden, zwangerschap en bevallen behoren lot de meest ingrijpende emotionele ervaringen in een mensenleven.

Elke zwangerschap en bevalling is uniek.

Hoewel het vanzelfsprekend lijkt, dat de zwangere vrouw en haar partner de zwangerschap en de bevalling "samen doen", is de praktijk in veel gevallen anders. Omdat de medische begeleiding uiteraard vooral gericht is op de zwangere vrouw, kan de partner gemakkelijk een beetje naast de gebeurtenissen komen te staan.

Het is echter belangrijk, dat de a.s. ouders zich samen voorbereiden op het baren van hun kind. Door deze gezamenlijke voorbereiding kan de partner een ondersteunende en stimulerende rol tijdens de bevalling hebben. Het samen beleven van de zwangerschap en de actieve aanwezigheid van de partner is zowel in emotioneel, relationeel als in praktisch opzicht van groot belang.

Cursus Samen bewust bevallen

Een psycho-protylactische voorbereiding

 

Het gezamenlijk voorbereiden op de bevalling is het uitgangspunt van de cursus SAMEN BEWUST BEVALLEN. De psycho-profylactische voorbereiding houdt in, dat er in deze cursus naar gestreefd wordt de bevalling een bewust hanteerbare, natuurlijke gebeurtenis te laten zijn. Onnodige angst, spanning en pijn kunnen voorkomen worden, waardoor de komst van het kind en alles wat daarmee samenhangt, positiever beleefd kunnen worden.

 

De cursus richt zich op:

 

Het opbouwen van kennis

Over wat er bij de bevalling gebeurt of gebeuren kan. Dit neemt in veel gevallen de angst voor het onbekende weg. Omdat de kennis bij beide ouders aanwezig is, kunnen ze erover praten en elkaar in de gebeurtenissen ondersteunen.

 

De gezamenlijke lichamelijke voorbereiding

Het goed leren ontspannen, het vertrouwd raken met ademvariaties voor

de verschillende fasen van de ontsluiting en het uitproberen van

verschillende barenshoudingen met bijbehorende uitdrijvingstechnieken zijn daarin belangrijke aspecten.

Met andere groepsleden kunnen ervaringen, gevoelens en ideeën over de zwangerschap en de naderende bevalling worden uitgewisseld.

 

 

De onderwerpen, die tijdens de cursus aan de orde komen, zijn:

 

    * de relatie ouder-kind, beginnend tijdens de zwangerschap;

    * de lichamelijke en emotionele veranderingen tijdens de zwangerschap;

    * de aankondiging en het verloop van de bevalling;

    * angsten en onzekerheden;

    * omgaan met de pijnverwachting;

    * de meest voorkomende complicaties tijdens zwangerschap en bevalling;

    * de rol van de partner tijdens de bevalling;

    * het eerste contact met de baby;

    * borst- en flesvoeding;

    * kraamtijd en postnatale periode;

    * veel praktische tips.

 

De lichamelijke voorbereiding houdt in:

 

    * de lichaamshouding tijdens de zwangerschap;

    * oefeningen die gebruikt kunnen worden tijdens de zwangerschap;

    * verschillende oefeningen om bewust te leren ontspannen en   

      (voor de  partner) de ontspanning te begeleiden:

    *  massage-oefeningen voor zwangerschap en bevalling;

    * het aanleren van ademvariaties voor het opvangen van weeën en

        hoe de partner daarbij kan "coachen";

    * barenshoudingen uitproberen met de daarbij behorende perstechniek;

    * oefeningen voor na de bevalling.

 

Meer informatie:

De cursus wordt in vele plaatsen in het land gegeven aan groepen van drie tot zes ouderparen. Hij beslaat uit minimaal tien avonden van ongeveer 2,5 uur. Ook zijn er mogelijkheden voor privé begeleiding.

Voor meer informatie kunt u zich wenden tot Stichting Heel de Mens.

 

 

Made with Namu6